ဟောင်ကောင်ဒေသရှိ Lingnan University မှ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသင်နှစ်အတွက် မဟာဘွဲ့သင်တန်းများနှင့် ပါရဂူဘွဲ့သင်တန်းများအတွက် ပညာသင်ဆု လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း

  • Home -
  • Announcement -
  • ဟောင်ကောင်ဒေသရှိ Lingnan University မှ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသင်နှစ်အတွက် မဟာဘွဲ့သင်တန်းများနှင့် ပါရဂူဘွဲ့သင်တန်းများအတွက် ပညာသင်ဆု လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း