မဲခေါင်-ကိုရီးယား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက် Emblem နှင့် Slogan သတ်မှတ်ရန်ပြိုင်ပွဲအား ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ကြောင်း။

  • Home -
  • Announcement -
  • မဲခေါင်-ကိုရီးယား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက် Emblem နှင့် Slogan သတ်မှတ်ရန်ပြိုင်ပွဲအား ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ကြောင်း။