မေတ္တာရပ်ခံချက်

research
  • 22 Aug
  • 2019

မေတ္တာရပ်ခံချက်

                   ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းတက္ကသိုလ်တွင် အခမ်းအနားများ(Events)ပြုလုပ်လိုကြသော မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့်အခမ်းအနားပြုလုပ်လိုပါက ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းတက္ကသိုလ်နှင့် ကြိုတင်ညှိနှိုင်း၍ သတ်မှတ်ရက်ရယူပါရန် မေတ္တာ ရပ်ခံပါသည်။ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ အနေဖြင့် မိမိကိုယ်တိုင်သတ်မှတ်လာသောနေ့ရက်များကို ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းတက္ကသိုလ်တွင် လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးရန်မှာ အခြားသောအခမ်းအနားများနှင့် တိုက်ဆိုင်မှုများရှိလာနိုင်သောကြောင့် ပြုလုပ်လိုသောရက်ကို ကြိုတင်ညှိနှိုင်းကြပါရန်မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။

Announcement.pdf