မြန်မာနိုင်ငံ ဝိဇ္ဇာနှင့်သိပ္ပံ ပညာရှင်အဖွဲ့မှ ကြီးမှူးကျင်းပမည့် အကြိမ် (၂၀)မြောက် သုတေသနညီလာခံအတွက်စာတမ်းများတင်သွင်းရန်

  • Home -
  • Announcement -
  • မြန်မာနိုင်ငံ ဝိဇ္ဇာနှင့်သိပ္ပံ ပညာရှင်အဖွဲ့မှ ကြီးမှူးကျင်းပမည့် အကြိမ် (၂၀)မြောက် သုတေသနညီလာခံအတွက်စာတမ်းများတင်သွင်းရန်