၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်၊ ပထမနှစ်သင်တန်း (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအောင်) (နေ့သင်တန်း) တက်ရောက်နေသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး ရယူရန် လျှောက်လွှာပုံစံ

  • Home -
  • Announcement -
  • ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်၊ ပထမနှစ်သင်တန်း (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအောင်) (နေ့သင်တန်း) တက်ရောက်နေသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး ရယူရန် လျှောက်လွှာပုံစံ