၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ်အတွက် ဩစတြီးယားနိုင်ငံ၊ပညာရေး၊ သိပ္ပံနှင့်သုတေသနဝန်ကြီးဌာန (BMBWF) မှ ပညာသင်ဆုလျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း

  • Home -
  • Announcement -
  • ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ်အတွက် ဩစတြီးယားနိုင်ငံ၊ပညာရေး၊ သိပ္ပံနှင့်သုတေသနဝန်ကြီးဌာန (BMBWF) မှ ပညာသင်ဆုလျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း